Новости AVANGARD STYLE

ТИМБИЛДИНГ | ИССЫК-КУЛЬ 2023

Мы высоко ценим «моральную составляющую» наших сотрудников! Ведь это непосредственно влияет на эффективность сотрудничества внутри команды в долгосрочной перспективе. Наша компания стремится проводить все больше тимбилдинг-мероприятий, направленных на улучшение взаимоотношений в коллективе.

В качестве примера, недавним мероприятием для нас стала поездка на Иссык-Куль - жемчужину Кыргызстана, посвященная Дню строителя. В этой поездке были организованы разнообразные командные игры, конкурсы, турнир по футболу, викторины, и все завершилось приятным вечером в ресторане.

Наши сотрудники наслаждались этим мероприятием, и это вновь подчеркнуло укрепление нашей команды и ее сплоченность!

________________________________________

Кызматкерлерибиздин «моралдык жагын» жогору баалайбыз! Анткени, бул коллективдин ичиндеги кызматташтыктын натыйжалуулугуна түздөн-түз таасирин тийгизет. Биздин компания командадагы мамилелерди жакшыртууга багытталган командалык иш-чараларды көбүрөөк өткөрүүгө аракет кылат.

Мисал катары, биз үчүн жакында болгон окуя катары Кыргызстандын бермети болгон Ысык-Көлгө Куруучулар күнүнө арналган саякат болду. Бул сапарда ар кандай командалык оюндар, мелдештер, футболдук турнир, викториналар уюштурулуп, ресторанда жагымдуу кеч менен аяктады.

Бул иш-чара биздин кызматкерлерге абдан жакты жана бул дагы бир жолу биздин команданын бекемдигин жана анын биримдигин баса белгиледи!