Новости AVANGARD STYLE

САЛКЫН ТӨР | ЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ

«Салкын-Төр»: Новая истории вашей семьи! 🍃

Загородная резиденция «Салкын-Төр» представляют собой воплощение изысканной английской архитектуры с максимальным уровнем комфорта и безопасности.

Территория 6,7га, где будут расположены 37 резиденций, каждая из которых – отражение английской классики с использованием премиальных материалов.

Здесь не только уют и роскошь, но и забота о семье. Внутри ждет собственный мир: детский парк, игровые площадки для веселых игр, спортивные зоны для активного образа жизни, и даже теннисный корт, где Вы сможете совершенствовать свои навыки.

Территория «Салкын-Төр» охраняется вдоль периметра, чтобы Ваша семья могла наслаждаться каждым моментом, не беспокоясь о безопасности.

Добро пожаловать в загородную резиденцию «Салкын-Төр», где каждый уголок создан для Вашего удовольствия и комфорта. Здесь начинается Ваша новая история!

_____________________________________

«Салкын-Төр»: Үй-бүлөңүздүн жаңы тарыхы! 🍃

«Салкын-Төр» резиденциялары эң жогорку деңгээлдеги комфорттун жана коопсуздуктун эң сонун англис архитектурасынын ишке ашырылышы.

Жалпы аянты 6,7 гектарга созулган комплексте болгону 37 премиалдуу резиденция курулат. Премиалдуу дегенибиз, комплекстеги 37 резиденция классикалык англис архитектурасында салынып, курууда тандалган, премиалдуу материалдар колдонулат. Комплекс толугу менен 24 саат бою кайтарылат.

Бул жерде, жайлуулук жана кооздук гана эмес, ошондой эле үй-бүлө үчүн кам көрүү. Ичинде өзүнчө бир дүйнө күтүп турат: балдар паркы, кызыктуу оюндар үчүн аянтчалар, активдүү жашоо үчүн спорт аянтчалары, жада калса чеберчилигиңизди өркүндөтө турган теннис корту.

Салкын-Төрдүн аймагы периметри боюнча кайтарылат, ошондуктан сиздин үй-бүлөңүз коопсуздукка тынчсызданбастан ар бир көз ирмемден ырахат ала алат.

«Салкын-Төр» резиденциясына кош келиңиздер, анда ар бир бурчу сиздин ырахатыңыз жана ыңгайлуулугуңуз үчүн түзүлгөн. Сиздин үй-бүлөңүздүн жаңы тарыхы ушул жерден башталат!